Szukaj

#Aktualizacja o procedurach wyzwolenia Ziemi.

W sieci pojawiła się (niezweryfikowana) informacja w języku portugalskim dotycząca globalnego resetu - GESARA


GESARA ( i NESARA ) – narodowe obfitości


Wdrożenie i ogłoszenie NESARA oraz jej globalnego odpowiednika – programu GESARA miało nastąpić we wrześniu 2001 roku.


Proces został jednak wstrzymany przez katastrofę z World Trade Center w roli głównej.


W ten oto sposób zniszczono obywatelom USA nadzieje na zwrócenie rządu z powrotem do rąk narodu amerykańskiego.


Czego wprowadzenie przewidują akta GESARA i NESARA? Otóż przede wszystkim w ich zapisie uwzględnia się takie postulaty jak m.in.:


        Przywrócenie ustawy konstytucyjnej w Stanach Zjednoczonych.

        Usunięcie urzędników administracji USA i wszystkich członków Kongresu Stanów Zjednoczonych z ich stanowisk z powodu ciągłych działań niezgodnych z konstytucją.

        Zmuszenie prezydenta USA, wiceprzewodniczącego, członków gabinetu oraz wszystkich członków Kongresu do opuszczenia biura.

        Zlikwidowanie IRS (urzędu bankowego) i Banku Rezerwy Federalnej.

        Zawieszenie wszystkich wyborów na całym świecie, na wszystkich suwerennych szczeblach władzy.

        Zezwolenie na egzekwowanie przepisów przy pomocy sił wojska w celu fizycznego usunięcia lub wyeliminowania wszelkich przeszkód utrudniających wprowadzenia prawa GESARA.

        Wyeliminowanie wszystkich „stanów nadzwyczajnych” i wprowadzenie spokoju dla wszystkich państw sojuszniczych programu GESARA.

        Zmuszenie wojska USA do natychmiastowego usunięcia oddziałów ze wszystkich suwerennych narodów.

        Ustanowienie pokoju na całym świecie, monitorowanego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

        Przeznaczenie ogromnych sum pieniędzy na cele humanitarne na całym świecie.

        Zerowanie wszystkich sald kart kredytowych, kredytów hipotecznych, bankowych i innych należności w bankach na całym świecie z powodu ich nielegalnej działalności.

        Przywrócenie prywatności finansowej na całym świecie.

        Zniesienie podatku dochodowego na całym świecie oraz opodatkowania żywności, leków i rzeczy materialnych z tzw. drugiej ręki.

        Zwiększenie korzyści finansowych dla emerytów.

        Umożliwia uwolnienie tysięcy ukrytych patentów i tłumionych, znajdujących się pod kontrolą rządu technologii


Aktualizacja o PROCEDURACH WYZWOLENIA ZIEMI - w pierwszej kolejności udostępniamy naszym zalogowanym członkom. Link poniżej

https://www.forumpolska.online/forum/biezace-informacje/aktualizacja-o-procedurach-wyzwolenia-ziemi

2,100 wyświetlenia

udostępnij swój komentarz na Facebooku

© 2020 by Forum Polska - Online