Szukaj

CZYŻBY BLISKI KONIEC CENZURY FAKEBOOKA I FYOUTUBE?

Departament Sprawiedliwości USA ujawnia proponowane przepisy sekcji 230


Dzisiaj, w imieniu administracji Trumpa, Departament Sprawiedliwości przesłał do Kongresu projekt ustawy w celu zreformowania sekcji 230 Ustawy o przyzwoitości komunikacyjnej. Projekt tekstu legislacyjnego wprowadza reformy, które Departament Sprawiedliwości uznał za konieczne w swoich  zaleceniach z czerwca,  i jest wynikiem rocznej rewizji nieaktualnego statutu. Ustawodawstwo wykonuje również dyrektywę prezydenta Trumpa z Executive Order sprawie zapobiegania cenzurze online.  


„Sekcja 230 zbyt długo zapewniała platformom internetowym osłonę umożliwiającą bezkarne działanie” - powiedział prokurator generalny William P. Barr. „Zapewnienie, że internet jest bezpiecznym, ale także dynamicznym, otwartym i konkurencyjnym środowiskiem, jest niezwykle ważne dla Ameryki. Dlatego wzywamy Kongres do wprowadzenia niezbędnych reform w sekcji 230 i do rozpoczęcia pociągania platform internetowych do odpowiedzialności zarówno w przypadku, gdy bezprawnie cenzurują przemówienie, jak i gdy świadomie ułatwiają działalność przestępczą w Internecie ”.

„Propozycja Departamentu jest ważnym krokiem w zreformowaniu sekcji 230, aby osiągnąć jej pierwotny cel: zapewnienie ochrony przed odpowiedzialnością, aby zachęcić do dobrego zachowania w Internecie” - powiedział zastępca prokuratora generalnego Jeffrey A. Rosen. „We wniosku wyraźnie zaznaczono, że gdy interaktywne usługi komputerowe świadomie rozpowszechniają nielegalne materiały lub moderują treści w złej wierze, sekcja 230 nie powinna ich chronić przed konsekwencjami ich działań”.

Departament Sprawiedliwości jest wdzięczny wszystkim ekspertom, grupom ofiar, naukowcom, przedsiębiorstwom i innym zainteresowanym stronom, które ściśle z nim współpracują podczas tego procesu. Projekt aktu prawnego odzwierciedla ważne i pomocne informacje zwrotne otrzymane do tej pory. Departament jest również wdzięczny naszym kolegom w Kongresie za wsparcie w reformie sekcji 230 i oczekuje dalszego zaangażowania. 

Projekt przepisów Departamentu Sprawiedliwości koncentruje się na dwóch obszarach reformy, z których oba są co najmniej niezbędne do ponownej kalibracji nieaktualnego immunitetu z sekcji 230.

Chcielibyśmy o niewielkie wsparcie na utrzymanie oraz rozwój Forum Polska. To zaledwie 5zł w subskrypcji. Z pewnością tego nie odczujecie. Jednak skumulowane pomoże nam się utrzymać i nadal was informować o bieżących, ważnych sprawach i wydarzeniach, Możesz nas także wspomóc poprzez sklep FPO. Wszystkie opcje poniżej. Tuż przed listą miast.

1. Gotowa ustawiona kwota to zaledwie 5zł, po prostu kliknij "subskrybuj"
2. Sklep FPO - KLIKNIJ TUTAJ
3. lub wpłać dowolną kwotę korzystając z poniższego linku. Po prostu kliknij wpłać poprzez bezpieczne i wygodne transakcje PayPal ---> PayPal.me/ForumPolska

Promowanie przejrzystości i otwartego dyskursu Po pierwsze, projekt ustawy zawiera szereg reform w celu promowania przejrzystości i otwartego dyskursu oraz zapewnienia, że ​​platformy będą bardziej sprawiedliwe dla opinii publicznej, gdy usuwają legalne wypowiedzi ze swoich usług.

Obecne interpretacje sekcji 230 umożliwiły platformom internetowym ukrycie się za immunitetem do cenzurowania zgodnych z prawem wypowiedzi w złej wierze i są niezgodne z ich własnymi warunkami korzystania z usług. Aby temu zaradzić, we wniosku ustawodawczym departamentu dokonano przeglądu i wyjaśniono istniejący język sekcji 230 oraz zastąpiono niejasne terminy, które mogą być używane do ochrony arbitralnych decyzji dotyczących moderowania treści, bardziej konkretnym językiem, który zawiera więcej wskazówek dla platform, użytkowników i sądów. 


We wniosku ustawodawczym dodano również sformułowania do definicji „dostawcy treści informacyjnych”, aby wyjaśnić, kiedy platformy powinny być odpowiedzialne za wypowiedzi, do których wnoszą lub modyfikują je w sposób pozytywny i merytoryczny.

Rozwiązywanie problemów z nielegalną działalnością online Druga kategoria poprawek ma na celu zachęcenie platform do zajęcia się rosnącą liczbą nielegalnych treści w internecie, przy jednoczesnym zachowaniu podstawy immunitetu sekcji 230 w przypadku roszczeń o zniesławienie. 

Immunitet na podstawie sekcji 230 ma na celu zachęcanie i ochronę dobrych samarytan w Internecie. Platformy, które celowo zabiegają o szkodliwą działalność przestępczą i ułatwiają ją - w efekcie internetowi Bad Samaritans - nie powinny korzystać z tego immunitetu. Platforma nie powinna również otrzymać ogólnego immunitetu za dalsze udostępnianie znanych treści przestępczych w swoich usługach, pomimo wielokrotnych apeli ofiar o podjęcie działań. 

Departament proponuje również jaśniejsze wyodrębnienie federalnych działań egzekucyjnych z sekcji 230. Chociaż federalne ściganie karne zawsze znajdowało się poza zakresem immunitetu sekcji 230, przestępczość internetowa jest poważnym i narastającym problemem i nie ma uzasadnienia dla blokowania federalnego rząd z organów ścigania w imieniu obywateli amerykańskich.

Wreszcie, departament proponuje wyodrębnienie pewnych kategorii roszczeń cywilnych, które są daleko poza głównym celem sekcji 230, w tym przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, terroryzmem i prześladowaniem w sieci. Te wspólne poprawki będą decydującymi pierwszymi krokami umożliwiającymi ofiarom dochodzenie roszczeń za najpoważniejsze przestępstwa internetowe. Propozycje Departamentu Sprawiedliwości są dostępne tutaj .


Źródło: teks przetłumaczony automatycznie ze strony: https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-unveils-proposed-section-230-legislation?fbclid=IwAR1TAtZfitBZX8PuYx7Ljkj4_4_QqMWeORghzU2itnSan0JBZM7QMYUJcwk Oczywiście materiał dotyczy USA jednak może to być pierwszy krok do wyeliminowania cenzury ogólnie.

51 wyświetlenia

udostępnij swój komentarz na Facebooku

© 2020 by Forum Polska - Online