Szukaj

Kto rządzi Polską? Czy znasz tych ludzi....?

Nazwiska entyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały ustalone w oparciu o:

1) Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa).

2) Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.

3) Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.1. Jerzy Albrecht – Finkelstein

2. Amsterdamski – Saul Henrykowski

3. Stanisław Arski – Apfelbaum

4. Stefan Arski – Artur Salman

5. Bronisław Baczko – Gideon

6. Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz

8. Jan K. Bielecki – Izaak Blumenfeld

9. Bolesław Bierut – Rotenschwanz

10. Alef Bolkowiak – Alef Gutman

11. Michał Boni – Jakub Bauer

12. Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg

13. Wiktor Borowicki – Aaron Berman

14. Marek Borowski – Szymon Berman – jego wuj – Jakub Berman

15. Stefan Bratkowski – Blumstejn

16. Stanisław Brodzki – Bronstejn

17. Jan Brzechwa – Jan Worobiec

18. Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld

19. Zbigniew Bujak – lewy syn rabina Małachowskiego

20. August Chełkowski – Dawid Cnajbaum

21. red. Kamila Chilińska – Halpern

22. Wiesław Chrzanowski – Szymon Knopfstejn

23. Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum

24. Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein

25. Bernard Cukier – Kolski

26. Józef Cyrankiewicz – Izaak Cymerman

27. Marek Czekalski (prezydent Łodzi) – Wachter

28. Tadeusz Daniszewski – Dawid Kirschbaum

29. Ostap Dłuski – Adolf Langer

30. Jan Dobraczyński (pisarz) – Gutmacher

31. Ludwik Dorn – Dornbaum

32. Andrzej Drzycimski – Abraham Engel

33. Lech Falandysz – Aaron Fleischman

34. Arkady Fidler – Efroim Trusker

35. Pawel Finder – Pinkus

36. Aleksander Ford – Liwczyc

37. Władysław Frasyniuk – Rotenschwanz

38. Jerzy Frydberg – Izrael Frydberg

39. Bronisław Geremek – Berele Lewartow

40. Zofia Gomułkowa – Liwa Szoken

41. Henryk Goryszewski – Jakub Glikman

42. Jan Górecki – Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów

43. Wiktor Górecki – Muhlrad,”komandos” z 1968

44. Maria Górowska (sędzia) – Sad lub Berger

45. Halina Górska – Rasa Kugelschwanz

46. Alina Grafowska – Rasa Rotenfisch

47. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Haka Grundbaum

48. Ryszard Marek Wroński – Goldberger

49. Wiktor Grosz – Izaak Medres

50. Jacek Groszkowski – Hersz Herszkowicz

51. Leon Halban – Blumenstok, prof. KUL-u

52. Aleksander Hall – Miron Hurman

53. Marian Hemar – jan Marian Herscheles

54. Józefa Hennelowa – Zyta Goldmond

55. Szymon Hirszowski – Szymon Hirsz

56. Józef Hubner – Dawid Szwarc

57. Piotr Ikonowicz – Dawid Goldsmith

58. Henryk Jabłoński – Apfelbaum

59. Jerzy Jakubowski – Miszkatenblit

60. Ludwika Jankowska – Luba Kowieńska

61. Andrzej Jaroszewicz – Aron Samet

62. Piotr Jasienica – Lech Benar

63. Jerzy Jaskiernia – Aaron Aksman

64. Mieczysław Jastrun – Agatstein

65. Tomasz Jastrun s. Mieczysława – Agatstein

66. Kalina Jędrusik – Makusfeld

67. Roman Juryś – Chaim Szacht

68. Jarosław i Lech Kaczyńscy – Kalkstein

69. Ida Kamińska – Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie

70. Jan Karski (kurier AK) – J. Kozielewski-?

71. Andrzej Kern – Dawid Ginsberg

72. Jan Kobuszewski – Weisleder

73. adm. Piotr Kołodziejczyk – Robert Cajmer

74. Grzegorz Kołodko – Samuel Hanerman

75. Maria Komar (generałowa) – Riwa Zukerman

76. Janusz Korczak – Henryk Goldszmit

77. Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg

78. Jerzy Kosiński – Josek Lewinkopf

79. Janina Kotarbińska – Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego

80. Mikołaj Kozakiewicz – Jakub Kleinman

81. Helena Kozłowska – Bela Frisch

82. Stanisław Krajewski – Abel Kaimer

83. Hanna Krall – Haka Rejchgold

84. Krzysztof Król – Aaron Rosenbaum

85. Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman

86. Lucyna Krzemieniecka – Wiera Zeidenberg

87. Edward Krzemień (dziennikarz GW) – Wolf

88. Kunicki – Goldfinger

89. Kazimierz Kuratowski – Kuratow

90. Zofia Kuratowska-Jaszuńska – Goldman

91. Jacek Kuroń – Icek Kordblum

92. Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stoltzman

93. Jolanta Kwaśniewska -Konty – Kohn

94. Stanisław Jerzy Lec – Letz de Tusch

95. Janusz Lewandowski – Aaron Langman

96. Olga Lipińska – Fajga Lippman

97. Teresa Liszcz – Rasa Lankamer

98. Jan Lityński – Jakub Leman

99. Lubiejski – Zygielman

100. Łozowski – Salomon Abramowicz

101. Aleksander Łuczak – Dawid Lachman

102. Helena Łuczywo – Chaber (ojciec), Guter (matka)

104. Aleksander Małachowski – Jakub Goldsmith

105. Marek Markiewicz – Samuel Moritz

106. Tadeusz Mazowiecki – Icek Dikman

107. Jacek Merkel – Samuel Nelken

108. Adam Michnik – Aaron Szechter

109. Andrzej Milczanowski – Aaron Edelman

110. Jerzy Milewski – Dawid Machonbaum

111. Leszek Moczulski – Robert Berman

112. Karol Modzelewski – Samuel Mendel

113. Zygmunt Modzelewski – Fischer

114. Jerzy Morawski – Izaak Szloma

115. Stanisław Nadzin – Gutman

116. Stefan Niesiołowski – Aaron Nusselbaum

118. Piotr Nowina-Konopka – Haim Kromer

119. Róża Ochabowa – Grunbaum

120. Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein

121. Józef Oleksy – Szymon Buchwio (Łemek)

122. Jan Olszewski – Izaak Oksner

123. Janusz Onyszkiewicz – Jojne Grynberg

124. Jerzy Osiatyński – Szymon Weinbach

125. Janina Paradowska – Rachela Busch

126. Jan Parys – Haim Pufahl

127. Aleksander Paszyński – Finkelstein

128. Mirosława Pażyńska – Srula Kundelman

129. Lesław Podkański – Izaak Freinkel

130. Ezdra Podlaski – Rotenschwanz

131. Kazimierz Pomian – Furman lub Rotenschwanz

132. Radkiewiczowa, żona min. – Ruta Teitsch

133. Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ.

134. Mieczysław Rakowski – Mojżesz Rak

135. Jan Reguła – Josek Mützenmacher

136. Jan Maria Rokita – Izaak Goldwicht

138. Adolf Rudnicki (pisarz) – Schneider

139. Jan Rulewski – Fikelman

140. Rutkowski Botwin

141. Hanka Sawicka – Szapiro

142. Ryszard Setnik – Szymon Bauman

143. Izabela Sierakowska – Rebeka Sommer

144. Janusz Sityński – Jakub Leman

145. Ernest Skalski – Wilker lub Nimen

146. Skrzeszewski – Fokenman

147. Krzysztof Skubiszewski – Szymon Schimel

148. Władysław Sławny – Rosenberg

149. Antoni Słonimski – Stomma

150. Zenon Smolarek – Izaak Zimmerman

151. Ewa Spychalska – Salome Stein

152. Marian Starownik – Symeon Steinman

153. Stefan Starzewski – Gustaw Szusterman

154. Stanisław Stomma – Szaja Sommer

155. Michał Strąk – Baruch Steinberg

156. Julian Stryjkowski (pisarz) – Pesah Stark

157. Jerzy Stuhr (aktor) – Josek Feingold

158. Hanna Suchocka – Haka Silberstein

159. Bolesław Sulik – Jakub Steinberg

160. Kalman Sultanik – Chaim Studniberg

161. Irena Szewińska (sportowiec) – I. Kirszenstein

162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) – Szechter

163. Roman Szydłowski – Szancer

164. Wiesława Szymborska – Rottermund

165. Paweł Śpiewak – Stinger

166. Bolesław Tejkowski – Benio Tejkower

167. Jerzy Turowicz – Jakow Turnau

168. Stanisław Tuszewski – Salomon Hardnik

169. Magda Umer (piosenkarka) – Humer

(córka zbrodniarza UB)

170. Jerzy Urban – Josek Urbach

171. Mieczysław Wachowski – Jakub Windman

172. Henryk Walczak – Zukerman

173. Lech Wałęsa – Lejba Kohne

174. Dawid Warszawski – Konstanty Gebert

175. Adam Ważyk (poeta) – Wagman

176. Andrzej Werblan – Aaron Werblicht

177. Andrzej Wieczorkiewicz – Hirsz Gelpern

178. Aleksander Wirpsza – Leszek Szaruga

179. Dariusz Wójcik – Dawid Wisental

180. Andrzej Wróblewski – Andrzej Ibislauer

181. Ludmiła Wujec – Okrent

182. Jan Wyka – Leopold Wessman

183. Roman Zambrowski – Rubin Nusbaum

184. Janusz Zaorski – Jakub Bauman

185. Andrzej Zoll – Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.

186. Janusz Ziółkowski – Izaak Zemler

Wojskowi

187. gen. Edward Braniewski – Brandsteter

188. gen. Jan Drzewiecki – Holzer

189. gen. Marian Graniewski – Gutaker

190. gen. Wiktor Grosz – Izaak Medres

191. gen. Artur Jastrzębski – Artur Ritter (Niemiec)

192. gen. Grzegorz Korczyński – Kalinowski

193. gen. Leszek Krzemień – Maksymilian Wolf

194. gen. Matejewski – Kugelschwanz

195. gen. Marian Naszkowski – Wasser

196. gen. St. Popławski – Siergiej Grochow (Rosjanin)

197. gen. Karol Świerczewski – Walter Goltz lub Tenenbaum

198. gen. Leon Turski – Tennenbaum

199. gen. Mieczysław Wągrowski – Izaak Pustelman

200. gen. Tadeusz Wilecki – Wałłach

201. gen. Zarako-Zarakowski – Zarako, Nacz. Prok. WP

202. gen. Janusz Zarzycki – Neugebauer

203. płk Michał Bron – Bronstein, prac. MSZ

204. płk dr Charbicz – Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa

205. płk Otto Fiński – Finkenstein, szef sztabu “Służba Polsce”

206. płk Garbowski – Caber lub Gruber, d-ca dyw.

207. płk Gradlewski – Goldberg, GZP WP

208. płk Mieczysław Kowalski – Kohn

209. płk Anatol Liniewski – Liberman, prac. ASG

210. płk Rosiński – Rosenberg, DOW

211. płk Rotowski – Rotholtz, szef Zarz. Sł. Techn. WP

212. płk St. Sokołowski – Szabat, prac. WAP

213. płk Paweł Solski – Pinkus, szef Sł. Samoch. WP

214. płk Szulczyński – Szulcynger, d-ca pułku

215. płk Wł. Tykociński – Tikotiner, attache wojsk.

216. płk Wadlewski – Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia

217. płk Żarski – Silberstein, prac. WAP

218. ppłk Jerzy Bryn – Izrael Alter, prac. MSZ

219. ppłk Jan Dolanowski – Dollinger, DOW

220. ppłk Adam Łaski – Gutbrot, prac. ASG

221. ppłk Henryk Zieman – Zysman, DOW

222. mjr Roman Domanski – Rosenstand, DOW

223. mjr Marcel Kot – Abram Sterenzys

224. mjr Józef Śliwiński – Flaumenbaum, szef Wyd. “Służba Polsce”

225. mjr Henryk Umiński – Keff

226. Filip Berski – Badner, prokurator wojskowy

227. Kazimierz Golczewski – Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.

228. sędzia Franciszek Kapczuk – Natanel Frau, Sąd Wojsk. Wrocław

229. Maksymilian Litiński – Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.

230. Lubiejski – Zygielman, II Zarząd

231. Jakub Lubowski – Chase Smen, prok. Dep. Sł. Spraw.

232. Jan Orliński – Unterweiser, Prok. Wojsk.

233. Henryk Podlaski – Fink, Nacz. Prok. Wojsk.

234. Rajski – Rajgrodzki, II Zarząd

235. Roman Rawicz – Vogel, Najw. Sąd Wojsk.

236. Henryk Trojan – Adler, II Zarząd

237. Henryk Walczak – Zukerman

238. Zagórski – Winter, II Zarząd

239. Arnold Załęski – Załkind, prac. Prok. Wojsk.

Pracownicy MSW

240. gen. Józef Hübner – Dawid Szwarc

241. gen. Matejewski – Kugelschwanc

242. gen. Miecz. Moczar – Mykoła Demko (Ukrainiec)

243. Gen. Julian Polan – Harasim, morderca sądowy

244. gen. Roman Romkowski – Natan Grinspan-Kikiel

245. gen. Józef Maria Różański – Rosenzweig

246. płk Leon Andrzejewski – Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra

247. płk Bielecki – Moniek Buchman, szef WUBP Kraków

248. płk Julia Brystiger – Prajs

249. płk Górecki – Goldberg, dyr. Depart. IX

250. płk Mieczysław Mietkowski – Mojżesz Borowicki, doradca MSW

251. płk Orłowski – Kugelschwanz

252. płk Marian Reniak – Marian Strużyński

253. płk Józef Różański – Josek Goldberg, dyr. dep. MBP

254. płk Sienkiewicz – Lewi, dyr. depart.

255. płk Szeryński – Szhnkman, prac. MBP

256. płk Józef Światło – Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X

257. ppłk Helena Wolińska-Brus – Ochsmann

258. mjr Adam Kornecki – Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce

259. Antoni Alster – Nauman, v-ce szef MBP

260. Barbara Giller – Basze Lea, prac. MBP

Lista znanych Żydów mających wpływ na rządy w Polsce ( alfabetycznie)

1. Jacek AMBROZIEWICZ b. szef URM u Mazowieckiego

2. Bogusław BAGSIK aferzysta, ukradł 4.5 mln.dol.

3. Leszek BALCEROWICZ b. V-Premier, Min. Finansów

4. Ryszard BUGAJ Przew.UP-zbiorow żyd.-kom.

5. Zbigniew BUJAK Unia Pracy, agent w NSZZ “Solidarność”

6. Juliusz Jan BRAUN Unia Wol., Przew.Sejm.Kom.Kult.

7. Michał BONI b. Min. pracy, liberał

8. Bogdan BORUSEWICZ Unia Wolności

9. Jan Krzysztof BIELECKI b. Premier RP, Unia Wolności

10. Marek BOROWSKI V-Premier, Minister Finansów

11. Andrzej CELINSKI Unia Wolności

12. Jerzy CIEMNIEWSKI Unia Wolności

13. Elżbieta CHOJNA-DUCH V-Minister Finansów

14. Wiesław CHRZANOWSKI b. Marszałek Sejmu, przew.ZChN

15. Izabela CYWINSKA b. Min. Kultury

16. Kazimierz DEJMEK Minister Kultury

17. Ludwik DORN Przew.. Poroz. Centrum

18. Andrzej DRAWICZ b. Prezes Radiokomitetu

19. Marek EDELMAN sztandarowa postać dział. Żydów

20. Lech FALANDYSZ z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta

21. Dariusz FIKUS Red. Nacz.RZECZYPOSPOLITA

22. Wlasyslaw FRASYNIUK Unia Wolności

23. Aleksander GAWRONIK aferzysta

24. Bronisław GEREMEK U.W. główny ideolog Antypolonizmu.

25. Hanna GRONKIEWICZ-WALZ Prez. Narod. Banku Polskiego

26. Aleksander HALL Przew. Partii Konserwatywnej

27. Bogdan JASTRZEBSKI Wojewoda Warszawski

28. Andrzej JONAS Przew. Unii Wydawców Prasy

29. Jarosław KACZYNSKI Przew. Porozumienia Centrum

30. Lech KACZYNSKI b.Prezes Najw.Izby Kontroli

31. Wiesław KACZMAREK Min.Przekszt.Wlasnosciowych

32. Stefan KAWALEC b. Dyr.w Min.Finans. Bank Śląski

33. Bronisław KOMOROWSKI b. Wicemin. Obr. Narodowej

34. Marian KRZAK Przew. Zw. Bankow Polskich

35. Piotr NOWINA KONOPKA Unia Wolności

36. Waldemar KUCZYNSKI b. Min.Przek .Własności

37. Zofia KURATOWSKA V-Marszalek Sejmu U.W.

38. Jacek Kuroń 1948 Szczecin likw. ZHP, członek KC PZPR, organizator czerwonego harcerstwa

39. Krzysztof KOZLOWSKI b. Minister Spraw Wewnętrznych

40. Aleksander KWASNIEWSKI były czl.KC PZPR, przew.SLD

41. Barbara LABUDA Unia Wolności

42. Jan LITYNSKI Unia Wolności

43. Bazyli LIPSZYC b. doradca Min.Finansow

44. Janusz LEWANDOWSKI b. Min. Przekszt. Wlasn.

45. Wojciech MANN właściciel Radia KOLOR

46. Ewa LETOWSKA b. Rzecz. Praw Obywatelskich

47. Maciej LETOWSKI zastępca red. naczelnego LAD-u

48. Krzysztof MATERNA współwłaściciel Radia KOLOR

49. Tadeusz MAZOWIECKI b.Prem., b.Przew. Unii Wolności

50. Adam MICHNIK Red. Nacz. GAZETY WYBORCZEJ

51. Wojciech MACIAG b. Wiceminister Finansów

52. Aleksander MALACHOWSKI V-Marszalek Sejmu,Unia Pracy

53. Witold MODZELEWSKI Wiceminister Finansów

54. Tomasz NALECZ Unia Pracy

55. Piotr NAJMSKI Przew.Klubu Atlantyckiego

56. Marek NOWICKI Kom. Hel. Praw Czlowieka

57. Malgorzata NIEZABITOWSKA b.Rzecz.Pras.Mazowieckiego

58. Michał OGOREK twórca Antypolonizmu

59. Janusz ONYSZKIEWICZ b. Min.Obr.Nar., Unia Wolności

60. Jerzy OSIATYNSKI b. Min. Finansow,Unia Wolności

61. Daniel PASSENT publicysta

62. Aleksander PASZYNSKI b. Minister Budownictwa

63. Andrzej POTOCKI Rzecz. Pras. Unii Wolności

64. Danuta PIONTEK byznesmenka, Part. Suchock.

65. Mieczyslaw RAKOWSKI b.I.Sekr.PZPR, b.Prem.PRL

66. Alicja RESICH-MODLINSKA prezenterka w TVP

67. Jan Maria ROKITA b. szef URM, Unia Wolności

68. Wiesław ROZLUCKI Prezes Gieldy Pap. Wartosciowymi

69. Jan RUTKIEWICZ Burmistrz W-wa Srodmiescie

70. Tadeusz ROSS twórca Antypolonizmu

71. Ireneusz SEKULA aferzysta, b. V-Premier PRL-u

72. Ernest SKALSKI z-ca Red.Nacz. GAZETY WYBOR.

73. Krzysztof SKUBISZEWSKI b. Min. Spraw Zagranicznych

74. Marek SIWIEC Krajowa Rada Radiofonii I TVP

75. Andrzej SZCZYPIORSKI Literat, twórca Antypolonizmu

76. Hanna SUCHOCKA b. Premier, Unia Wolności

77. Marcin SWIECICKI b.czl.KC PZPR,Prez.W-wy, UW

78. Jacek SERYUSZ-WOLSKI Integracja d/s Europejskich

89. Tadeusz STRYJCZYK b.Min.Przem.,doradca Suchockiego

80. Grazyna STANISZEWSKA Unia Wolności

81. Szymon SZURMIEJ Przew.Sw.Federacji.Zydow Polskich

82. Anna SZULC Prezenterka TVP

83. Ewa SPYCHALSKA Przewodn. OPZZ

84. Jacek TAYLOR Unia Wolności

85. Jerzy TUROWICZ sztandarowa postać Żydów w Posce

86. Witold TRZECIAKOWSKI b.Min.w rzadzie Mazowieckiego

87. Jerzy URBAN b.Przew.Radiokom.,b.Rzecz.Pras .

rzadu PRL,red.nacz.tygodnika NIE

88. Kazimierz UJAZDOWKI Koalicja Konserwatywna

89. Janusz WAISS wspolwlasciciel Radia “ZET”

90 Piotr WIERZBICKI red. nacz. GAZETY POLSKIEJ

91. Andrzej WIELOWIEJSKI Unia Wolności

92. Henryk WUJEC Unia Wolności

93. Andrzej WOYCIECHOWSKI wlasciciel Radia “ZET”

94. Wojciech ZIEMBINSKI Str.Wiern.Rzeczypospolitej,

agentura zydowsko – niem.

95. Andrzej ZAREMBSKI b. Rzecz.Pras.Kr.Rady Rad.i TVP

96. Andrzej ZOLL Przew. Trybun. Konstytucyjnego.

97. Antoni MACIEREWICZ b. Min.Spr.Wew., Przew. Ak.Pol.

Liste sporządzono na podstawie Kartoteki Ludności Centralnego Biura Adresów MSW. Nr arch.: 1/6526/1; Data Arch.: 9.07.1984r.; Organ Rej.: Wydz. III-2SUSW W-wa;Nr Rej:. 14750-99;Data Rej.: 29.06.1969r.

I CIEKAWOSTKA DLA WYTRWAŁYCH

4 miliony Żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów – według oświadczenia Szymona SZURMIEJ w Telewizji Warszawskiej.

Udokumentowanych jest w zasobach archiwalnych MSW 2 miliony i 700 tysięcy, w czym olbrzymia liczba Żydów ukrywających swoje pochodzenie.

Większość Żydów zajmuje kluczowe stanowiska w masmediach, kulturze, polityce i gospodarce.

Żydzi twierdzili, ze w obozach zginęło 3 ml 400 tys. czyli 100% ludności żydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podają 110 tysięcy.

Przed i w 1939 roku Żydzi polscy uszli przeważnie do Związku Sowieckiego. Oni powrócili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego.

Jakub Berman i inni żydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili władze “zydokomuny” terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Żydzi z Rosji tworzyli 70% ilości “pracowników” i cale kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa. Ludzie ginęli jak za czasów bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotów przeszedł przez ciężkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysięcy wywieziono do gułagów w Związku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysięcy inteligencji mogącej utworzyć administracje państwa. Nieokreślona liczbę patriotów z AK, SZ., Bach i opozycje rozstrzelano, zamęczono na śmierć lub latami trzymano w więzieniach.

W walce z okupantem hitlerowskim zginęło 10% stanu żołnierzy AK. Pod okupacja sowiecka zginęło 90%.

Żydzi polscy szpiclowali i wyszukali opozycje polska i sporządzili listy w Gminach Żydowskich, według których NKWD zlikwidowało polskich patriotów.

W 1989 przeprowadzono “holocaust” na narodzie polskim postanowieniem tajnego rzadu żydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastował kraj “prywatyzacja” i lichwiarskim zadłużeniem przeprowadzonym głownie przez Żydów Sachsa i Sorosa.

Obecna elita polityczna to dzieci morderców, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowód polityczny to PKP, PPR, PZPR, UW i UP.

Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka się z organizacjami żydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, KWASNIEWSKI przyjechali to – tez, ale nie spotkali się z Kongresem Polskim i uchodźcami polskimi.

Żydzi zmienili nazwiska, niektórzy nawet imiona rodziców i obecnie pozują na najlepszych Polaków.

Żydzi kształcili się korzystając z przywilejów w “zydokomunie”, a obecnie kształcą następny swój miot w prywatnych szkołach i uniwersytetach granicznych. Przykład: Hanna Suchocka (Haik Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel).

Hanna Suchocka (Haik Silberstein) uczestniczyła w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam SA trzymane w tajemnicy przed Polakami.

Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedział w telewizji australijskiej, gdzie wystąpił w jarmułce, ze Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ja zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.

Wyniki wyborów ulęgły dystorsji przez zawile i pokrętne ordynacje.

Ksiądz prałat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musiał okazać się świadectwem, ze jest Polakiem wywodzącym się z conajmniej trzech pokoleń polskich i nie ze zdrajców ojczyzny (nie daleko pada jabłko od jabłoni), żeby Polska była Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji.

Jednak Żydzi kontrolują 90% prasy a także wydawnictwa, telewizję i radio i urabiają opinie wyborców propagandą. Powodują oni podwójnym standardem prawdy . Dezinformacja zamęt w społeczeństwie, demoralizacje, podważają katolicyzm, z którego Narod czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie się naukom Kościoła itd. W Polsce, jak w USA, obowiązuje Political Correctness (poprawność polityczna). “Gazeta Wyborcza” i “Nie” to gazety żydowskie. Żydostwo stworzyło państwo w państwie.

Unia Wolności jest partia żydowska. Inne partie są zinfiltratrowane przez manipulatorów żydowskich.

2 tysiące agentów Mosadu spenetrowało gospodarkę i politykę.

Plany Żydów:

- wyniszczyć kraj finansowo;

- pozbawić 5 milionów pracowników posad poprzez zrujnowanie zakładów pracy, nawet tych które przetrwały od 1918 roku;

- zrujnować rolnictwo aby 3 miliony rolników emigrowało “za chlebem”;

- “oczyścić” kraj z inteligencji patriotycznej;

- wyludnić kraj innymi sposobami do liczby 15 milionów Polaków, którzy będą służyć kolonizatorom żydowskim za wyrobników;

- zwiększyć opłaty za uniwersyteckie studia i naukę w szkołach średnich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wykształcenie niezbędne do najemnej pracy w resorcie usług i pracy robotniczej według schematu wypracowanego na Palestyńczykach.

To tylko krótki rys naszej najnowszej historii, ale warto go poznać i z tą wiedzą dokonywać wyborów.


Opracował Ryszard Nowak

Źródło: Padre

93 wyświetlenia1 komentarz

udostępnij swój komentarz na Facebooku

© 2020 by Forum Polska - Online